Seneste indlæg

Ekstra ordinær generalforsamlig


Overlund maj 2021

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Overlund Fjernvarme A.m.b.a. onsdag, den 2. juni 2021 kl. 19:00.

Mødested: Overlund Stuen, Overlund Hallen, Toftegårdsvej 8, Viborg.

På Overlund Fjernvarmes ordinær Generalforsamling i oktober 2020, blev det besluttet, at bestyrelsen skulle udarbejde de nødvendige papirer og dokumenter for deltagelse i Viborg Varme A.m.b.a.. For derefter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål, at nedlægge Overlund Fjernvarme og overdrager alle aktiver til Viborg Varme A.m.b.a.

Dagsorden for ekstraordinære Generalforsamling 2. juni 2021 i.

1. Valg af dirigent i.

2. Forslag fra bestyrelsen

2.1 at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at nedlægge Overlund Fjernvarme A.m.b.a. når alle formalia er på plads. at Overlund Fjernvarme afslutter regnskabet 2020-2021 og overdrager alle aktiver og passiver til Viborg Varme A.m.b.a. pr. 1. juli 2021

2.2 hvis punkt 2.1 vedtages i henhold til Overlund Fjernvarmes vedtægter, varsles og indkaldes hermed til ny ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 16. juni 2021 kl. 19:00 i Overlundstuen, hvor forslaget endeligt kan vedtages.

Af hensyn til Covid-19 restriktioner skal deltagelse i generalforsamlingen den 2. juni meddeles senest den 31/5 2021 på tlf. 86615615 eller mail@birgitteskontor.dk og til generalforsamlingen den 16. juni senest den 14. juni. Desuden kan det blive aktuelt, at generalforsamlingerne vil blive afholdt udendørs, alt afhængig af restriktionerne på de to datoer.

Information hvis punkt 2.1 og 2.2 vedtages: Regnskabet og endelig afregning for varmeåret 2020-2021 udføres af Overlund Fjernvarme og afregnes af Viborg Varme i henhold til det takstblad som har været gældende hele varmeåret. De varmekunder, der skal have varmepenge tilbage, modregnes af Viborg Varme A.m.b.a. i første rate på sædvanlig måde. Hvis beløbet er større end første rate, udbetales det. Skal varmeaftager efterbetale grundet for lidt indbetalt varme, opkræves beløbet sammen med den første aconto rate udsendt fra Viborg Varme A.m.b.a. i august måned 2021.

På grund af kreditorskiftet skal alle varmeaftagere tilmelde betalingen til Viborg Varme A.m.b.a. hos Nets/BetalingsService i respektive bank/sparekasse. Oplysninger til Nets/BetalingsService følger med første opkrævning, som udsendes som FI-kort. Bemærk, at Viborg Varme A.m.b.a. har fordelt varmeopkrævningen på 6 årlige aconto indbetalinger, mod de 4 Overlund Fjernvarme har brugt. Varmemester Hans Jørgen Pedersen, Overlund Fjernvarme, fortsætter i Viborg Varme A.m.b.a. på samme vilkår, som han har været ansat under i Overlund Fjernvarme. Spørgsmål til måler og drift på varmeanlægget kan således stadig stilles til den samme person, som de sidste mange år.

Bestyrelsen,

Overlund Fjernvarme

  1. Lækovervågning
  2. Sms service
  3. Incitamentsafgift
  4. Tilslutning til vores net
  5. Nyt til eForsyning
  6. Velkommen