Afkøling

Hvorfor jagter vi den koldest mulige returtemperatur, som helst skal være omkring 30 grader?

  1. For at minske ledningstab – mindre lednings tab billigere varme
  2. Lavere returtemperatur betyder at der skal pumpes færre m3 ud, hvilket giver mindre pumpeomkostninger som er lig med billigere varme .

1 m3 fjernvarmevand indeholder, ved en afkøling på 30 grader  34,89 Kw

1 m3 fjernvarmevand indeholder, ved en afkøling på 20 grader 23,26 Kw

1 m3 fjernvarmevand indeholder, ved en afkøling på 10 grader 11,63 Kw

1 m3 fjernvarmevand indeholder, ved en afkøling på 5 grader 5,8 Kw

Altså, hvis man køler vandet 5 grader, har man et forbrug på 6 mvand, for at opnå de sammen kw som hvis man køler 30 grader.

Har man en gammel veksler til varmt vand, er den typisk udlagt til 70/40 10/45 – angivet i grader  ( fjernvarmevand frem/ fjernvarmevand retur, Koldt vand/varmt vand )  Ved en maksimal effekt på 32,2 kwh, har den et forbrug på 922 liter.

En ny veksler, som dem der skal bruges i dag, skal være udlagt til 60/20 10/45 grader.

Ved en maksimal effekt på 32,2 kwh, har den et forbrug på 692 liter, altså 230 liter vand mindre med en fremløbstemperatur som er 10 grader lavere og en returtemperatur som er 20 grader lavere

Altså lavere temperatur = mindre varmetab, færre liter vand = mindre pumpeomkostninger. Alt i alt giver det billigere varme.

Ved radiatoranlæg, gælder der, at det skal køre så roligt som muligt, især hvis det ikke er indregule-ret. Den måde som omkring 90% af anlæggene her hos kører på, er ureguleret.

Det kører jo fint nok det meste af tiden, men det er ikke godt nok. Fordi, det kan give en høj returtemperatur i perioder.

Man regner med at et hus’ varmetab, ligger mellem 30 og 100 w pr. m2 ved en udetemperatur på minus 12 grader. Jo ældre huset er, jo højere er varmetabet.

Eksempel:

Vi regner med 50w pr. m2 og et rum på 10 m2 med gamle termostatventiler, fra før 2005.

Altså skal det rum have tilført 500w, for at det kan varmes op til 20 grader, når der er en udetem-peratur på  minus 12 grader

Alle radiatorer, som er sat op indtil 2008, er udlagt for 70/40/20 ( fjernvarmevand frem/fjernvarmevand retur/rumtemperatur)

Sådan en radiator, skal have tilført 14,3 liter vand/timen for at afgive 500w, ved en afkøling på 30 grader.

Har man en gammel termostatventil, som ikke er indreguleret, kan den give 250 liter vand/timen (ved differenstryk på 3 meter vandsøjle )

Så når den kalder på varme, løber der 250 liter vand i radiatorerne, hvor der kun skulle kunne løbe 14,3 liter ind, med en dårlig afkøling til følge, indtil der er varmt nok i rummet.

Derfor: få jeres anlæg indreguleret med nye termostater, og differenstrykregulator. Så vil I opleve, at anlægget kører af sig selv, altid med den bedst mulige returtemperatur.