Rørisolering

Tilskud til rørisolering
Overlund Fjernvarme ønsker at hjælpe forbrugerne til at
reducere varmetab fra uisolerede eller dårligt isolerede
rør.
Tilbuddet gælder for alle ejendomme i Viborg Kommune.
Der gives kun tilskud til isolering af eksisterende
rør, dvs. ikke til isolering af nyopsatte rør i forbindelse
med nybyggeri eller renovering.

Arbejdets udførelse
• Små rør isoleres, hvis der er plads, med 30 mm
mineraluldsrørskål.
• Større rør isoleres jf. normen DS 452.
• Synlig rørisolering i bryggers eller kælderrum
beklædes med lysegrå plastkappe, isolering i skab
afsluttes med alufolie.
Arbejdet udføres af Viborg Isolering
v/ Kay-Henning Pedersen.
Se video og rørisoleringsinfo fra
Videncenter for energibesparelser i bygninger

Eksempel
Hvis der f.eks. isoleres 10 m uisoleret rør, er investeringen
på 1.500 kr. tjent ind på 1-1½ år på grund af det
mindre varmetab.

Beregning
• 5 m varmtvandsrør + 5 m cirkulationsledning
• 20 mm uisolerede stålrør i drift hele året
• vandtemperatur 50 °C
• rør i kælderrum
• varmepris 800 kr./MWh inkl. moms
= ca. besparelse pr. år: 1.000-1.500 kr.

Det skal du betale
Bygningsejeren skal betale for arbejdets udførelse.
Fast pris: 1.500 kr. inkl. moms for de første 10 m rør.
Skal der isoleres mere end 10 m rør, aftales
arbejdslønnen direkte med Viborg Isolering.

Det betaler Overlund Fjernvarme
Vi betaler materialerne til isolering af hele rørstrækningen
uanset længde. Til gengæld indberetter vi denne
energibesparelse til Energistyrelsen som en del af vores
energibesparekrav.
Sådan skal du gøre
1. Hent aftaleskemaet
2. Udfyld aftaleskemaet.
3. Indsend aftaleskemaet pr. mail til
olf@pc.dk
eller pr. post til Overlund Fjernvarme,
Toftegårdsvej 2, 8800 Viborg.

Sådan gør vi
1. Overlund Fjernvarme giver besked til Viborg Isolering,
der kontakter dig for nærmere aftale inden for to-tre
uger.
2. Når arbejdet er udført fremsender Viborg Isolering
en regning på arbejdslønnen til dig.
3. Overlund Fjernvarme betaler Viborg Isolering for rørisolering
og andre materialer.