Ny varmepris

best. har bestemt at den nye varme pris i varmeåret 2018/19 er 480kr plus moms eller 600kr med moms,

alle andre satser er uændret.

Den kraftige stigning skyldes stadig det efterslæb der er hos Viborg kraftvarme fra første halvår 2018 og grundbeløbet der bortfalder i 2019.

Energibesparelser: best. har bestemt at vi ikke køber flere energibesparelser hos private, da det er alt for omkostningstungt at udbetaler et par hundrede Kr. vi henviser til andre som vil købe hos private

varmemester

Hans Jørgen Pedersen